Ghế phòng hợp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
BÁO GIÁ QUA ĐIỆN THOẠI
Ms. Mai - 0979 874 555
    Mr. Hoang - 0909 988 324
BÁO GIÁ QUA CHAT
 
Ms. Mai
    
Mr. Hoang
My status   
0979874555
MS Mai
Thống kê truy cập
 Tổng số 3.939
2 Đang Trực Tuyến
ghevanphong Banner Banner ghexichdu

Ghế phòng hợp

Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp đệm bọc nỉ, ghế phòng họp cao cấp, nội thất phòng họp, với sự đa dạng kích thước, mẫu mã và màu sắc giúp bạn tạo một phòng họp hoàn hảo nhất.

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp:
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
840,000đ
VC03
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
1,208,000đ
ST-104C
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
1,824,000đ
VC02
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
7,020,000đ
ROYAL
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
1,292,000đ
ST-120C
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
1,660,000đ
ST-203C
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
1,784,000đ
ST-204C
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
1,595,000đ
ST-205C
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
1,595,000đ
ST-207C
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
1,538,000đ
ST-401C
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
1,427,000đ
ST-402C
Ghế xoay văn phòng lưới là sản phẩm cao cấp của nội thất văn phòng, có kiểu dáng ..
690,000đ
ST-315C
Ghế xoay nhân viên, Ghế xoay văn phòng bọc vải nỉ hoặc bọc da, có bánh xe di chu..
805,000đ
ST-316C
Ghế xoay nhân viên, Ghế xoay văn phòng bọc vải nỉ hoặc bọc da, có bánh xe di chu..
850,000đ
ST-317C
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
897,000đ
ST-121
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
1,552,000đ
ST-126B
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
3,584,000đ
VC01
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
8,640,000đ
VC04
Ghế  phòng họp nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhân viên..
2,580,000đ
VC05
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
3,480,000đ
VC06A
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,201,750đ
VPI_068
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,161,500đ
VPI_066
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,265,000đ
VPI_076
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
925,750đ
VPI_079
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,431,750đ
VPI_080
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,518,000đ
VPI_081
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
989,000đ
VPI_082
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,178,750đ
VPI_229
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,178,750đ
VPI_230
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,178,750đ
VPI_231
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,391,500đ
VPI_232
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,328,250đ
VPI_233
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,403,000đ
VPI_234
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,213,250đ
VPI_235
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
621,000đ
KLP401
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
586,000đ
KLP402
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
586,000đ
KLP403
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
621,000đ
KLP403A
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
655,000đ
KLP404
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
402,000đ
KLP407
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
448,000đ
KLP408
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
978,000đ
KLP_410
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,035,000đ
KLP_410
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
989,000đ
KLP411
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,047,000đ
KLP_411M
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
978,000đ
KLP_412
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,150,000đ
KLP420M
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
949,000đ
KLP_415
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,058,000đ
KLP420
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
609,000đ
KLP426
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,027,000đ
KLP427
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,115,000đ
KLP428
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,058,000đ
KLP_430
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,058,000đ
KLP_431
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,093,000đ
KLP_432
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,127,000đ
KLP_433
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,207,000đ
KLP_436
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
897,000đ
KLP_437
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
828,000đ
KLP_439
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
805,000đ
KLP_440
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
920,000đ
KLP441
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
828,000đ
KLP_443
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
1,207,000đ
KLP_444
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
932,000đ
KLP_447
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
805,000đ
KLP_4507
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
610,000đ
KLP_4508
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
610,000đ
KLP_4508TN
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
702,000đ
KLP_4509
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
517,000đ
KLP_4512
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
516,000đ
KLP_4512C
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
517,000đ
KLP_4512TN
Ghế chân quỳ dành cho phòng họp, ghế chân quỳ, ghế phòng họp đệm bọc da, ghế phòng họp..
667,000đ
KLP416
Ghế phòng hợp lưới: thuộc dòng sản phẩm Ghế Phòng Hợp với nhiều tính năng mới, ch..
863,000đ
KLP4537
Ghế phòng hợp lưới: thuộc dòng sản phẩm Ghế Phòng Hợp với nhiều tính năng mới, ch..
874,000đ
KLP8306Q
Ghế phòng hợp lưới: thuộc dòng sản phẩm Ghế Phòng Hợp với nhiều tính năng mới, ch..
759,000đ
KLP8307Q
Ghế phòng hợp lưới: thuộc dòng sản phẩm Ghế Phòng Hợp với nhiều tính năng mới, ch..
713,000đ
KLP8308Q
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
598,000đ
ST-112C
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
678,000đ
ST-119C
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
828,000đ
ST-121C
Ghế văn phòng nhập khẩu, ghế xoay văn phòng nhập khẩu, ghế giám đốc nhập khẩu, ghế nhâ..
874,000đ
ST-121C
Ghế nhân viên chân quỳ, Ghế chân quỳ văn phòng đệm lưới , lưng tựa khung thép bọc lướ..
955,000đ
C17C
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế&n..
644,000đ
KLP4101
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế&n..
610,000đ
KLP4102
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế&n..
610,000đ
KLP4103
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế&n..
621,000đ
KLP4104
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế được thi..
656,000đ
KLP4108
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế được thi..
725,000đ
KLP4110
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế được thi..
690,000đ
KLP4111
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế&n..
644,000đ
KLP4112
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế&n..
668,000đ
KLP4113
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế&n..
575,000đ
KLP449A
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế được thi..
621,000đ
KLP4517
Ghế phòng họp, ghế giám đốc , ghế phòng net sang trọng chấ..
748,000đ
KLP4527
Ghế phòng họp, ghế giám đốc , ghế phòng net sang trọng chấ..
770,000đ
KLP4528
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế được thi..
633,000đ
KLP4529
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế&n..
1,230,000đ
KLP4530
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế được thi..
633,000đ
KLP4531
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế&n..
1,805,000đ
KLP4532
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế&n..
2,265,000đ
KLP4532X
Ghế phòng net - ghế phòng game 2018, các dòng ghế&n..
633,000đ
KLP4534

CÔNG TY TNHH TM-DV KIM LONG PHÁT

ĐC: Số 17 Đường Liên Khu 5-6, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM

Email: kimlongphat@gmail.com hoặc noithatbanghe@gmail.com

Website: noithatbanghe.net hoặc kimlongphat.com

 

CÔNG TY TNHH TM - DV KIM LONG PHÁT © 2018
Cài đặt bởi WebsiteGiaSoc

BACK TO TOP